Zamów hurtowo nasze
produkty:
Obsługa zamówień hurtowych:
+48 506 668 232
Koszyk (0)
Home
|
Oferujemy
|
Zmieniamy Świat na lepsze
|
Kim jesteśmy?
|
Kontakt
|
|
PL | CZ | FR | EN

Polityka prywatności

 1.    Sprzedający przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Sprzedający starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Sprzedający zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu Internetowego. W ramach wdrożonej Polityki Prywatności Sprzedający informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

 2.    Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy jest: Pan Łukasz Pilch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ekoprom, identyfikujący się numerami NIP: 6793122906, REGON: 363742499, pod adresem: ul. Zakopiańska 166/4 30-435, Kraków oraz będący właścicielem Sklepu Internetowego, dostępnego jest pod adresem: www.ekoprom.pl

 3.    Zbiory danych osobowych: Rejestr klientów sklepu internetowego oraz Rejestr użytkowników sklepu internetowego (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4.    Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 5.    Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych.

 6.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

 7.    Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu Zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.).

 8.    Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 9.    Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.


11. Kupujący mają prawo do:

 1.    poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

 2.    żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 3.    zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e–mail na adres: biuro.ekoprom@gmail.com, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.4.1.

12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Sklepu Internetowego. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych. Sprzedający stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu Internetowego.

 EkoProm Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 166/4
NIP: 6793122906
Regon: 363742499
KRS: 0000602483
2017 Ekoprom Sp. z o.o.
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm